• 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ: 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 ℎ𝑎́𝑡 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑜𝑘𝑒 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ
  • 𝐶ℎ𝑢̉ đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛: 𝐴𝑛ℎ 𝑇𝑖𝑒̂́𝑛
  • Đ𝑖̣𝑎 𝑐ℎ𝑖̉: 𝑁𝑖𝑛ℎ 𝐻𝑖𝑒̣̂𝑝, 𝐺𝑖𝑎 𝐿𝑎̂𝑚, 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖
️Bạn là người yêu thích âm nhạc, yêu thích ca hát và đang mong muốn sở hữu không gian 𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆 𝐇𝐀́𝐓 𝐊𝐀𝐑𝐀𝐎𝐊𝐄 Đ𝐀̆̉𝐍𝐆 𝐂𝐀̂́𝐏 ngay trong nhà mình.Thế nhưng việc tạo nên phòng hát karaoke gia đình cho riêng mình có 𝒑𝒉𝒖̛́𝒄 𝒕𝒂̣𝒑 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈? 𝒎𝒖̛́𝒄 𝒄𝒉𝒊 𝒑𝒉𝒊́ đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒖̛ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒐? 𝒍𝒂̀𝒎 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒂̀𝒐 đ𝒆̂̉ 𝒕𝒂̣𝒐 𝒏𝒆̂𝒏 “𝒕𝒉𝒊𝒆̂𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒂 𝒉𝒂́𝒕” ngay tại ngôi nhà của mình với 𝒄𝒉𝒊 𝒑𝒉𝒊́ đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒖̛ 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒍𝒚́ 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕?
ATZ sẽ giúp bạn biến ý tưởng thành hành động, tạo nên 𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆 𝐇𝐀́𝐓 𝐆𝐈𝐀 Đ𝐈̀𝐍𝐇 ưng ý, tuyệt vời nhất ngay trong chính tổ ấm của mình. Dưới đây là hình ảnh phòng hát gia đình a Tiến, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội được ATZ thiết kế và thi công. Cùng khám phá ngay nhé!!!!
Phòng hát karaoke gia đình
Phòng hát karaoke gia đình
Phòng hát karaoke gia đình
Phòng hát karaoke gia đình
Phòng hát karaoke gia đình
Phòng hát karaoke gia đình
Phòng hát karaoke gia đình
Phòng hát karaoke gia đình